Ingen kritik af Kristeligt Dagblad

(11/10-2001) Landmark Education klagede i pressenævnet over Kristeligt Dagblad og journalist Anne Korsholm. Ifølge Landmark Education havde KD tilsidesat god presseskik, da journalist Anne Korsholm havde tilmeldt sig et kursus hos Landmark Education under sit ungepigenavn, således at hun kunne blive behandlet som enhver anden deltager.


Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at det gennem nævnets praksis er slået fast, at offentlige og private virksomheder i højere grad end privatpersoner må tåle at være underkastet mediernes vurdering, ligesom der på disse områder må gælde forholdsvis vide rammer for medierne.

Da Landmark Education forud for artiklen havde været genstand for en kritisk pressedækning blandt andet med beskyldninger om hjernevask og sektlignende adfærd (se artiklerne her), fandt nævnet ikke, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved, at bladets journalist ved deltagelsen i kurset benyttede sit pigenavn for derved at undgå at blive genkendt som journalist. (Cyril Malka)

Kendelsen kan læses her.

Cyril Malka