Sektekspert Cyril Malka takker af

Efter at have bekæmpet og oplyst om sekternes indvirkning på menneskepsyken i 20 år mener Cyril Malka, at det nu er på tide at stoppe og bruge kræfterne andetsteds.

– Den dag jeg begyndte at arbejde med sektofferproblematik, havde jeg flere mål fra at få udgivet min første artikel før jeg blev 30 til at få ændret visse ting inden for sektproblematikken. Alle mine mål har jeg nået, fortæller han.

Cyril Malka har beskæftiget sig med sektofferproblematikken set med videnskabens og psykologiens briller siden 1989, hvilket ikke altid har været særlig populært i Danmark, hvor sektproblematikken mest bliver håndteret af andre religiøse grupper, især med kristent grundlag.

Cyril Malkas teorier og arbejde har haft store betydning for forskningen om sektproblematikken og er til at finde oversat i mange forskellige sprog fra lærebøger for gymnasiebørn i Frankrig til universiteter i Tyskland, Rusland, USA, m.fl. og han er i flere retssager, i Danmark som i udlandet, blevet brugt som psykologisk ekspert for at klarlægge, hvordan forskellige bevægelser har påvirket og splittet familier.

– Men de sidste mange år synes jeg, at jeg har gentaget mig selv en del. Man siger, at en forsker er brugbar, indtil han er ca. 40-45 år. Bagefter kommer han ikke med noget nyt, men blot gentager eller omstrukturerer sine egne teorier, og det vil jeg gerne undgå, siger Cyril Malka grinende. Jeg synes selv efterhånden, at når jeg giver interview, så gentager jeg det, jeg allerede har sagt og skrevet mange gange. Journalister kan bare gå tilbage til tidligere artikler, til bogen “Sekter – Hvorfor, hvordan, hva’ så?” eller til de utallige hjemmesider, jeg har om emnet.

Hjemmesiderne bliver, hvor de er, for mange oplysninger om de psykologiske virkninger af sekterisme på adfærd og hjernen bliver ikke forældet, før der er gået mange år. Siderne med nyhederne fra dengang bliver stående, også så kan man finde arkiver om forskellige sager. Måske bliver bogen opdateret på et tidspunkt, og måske også temasiderne, det vides ikke endnu med sikkerhed.

Cyril Malka ønsker ikke længere at blive interviewet om sekterne.

– Jeg har sagt og skrevet, hvad jeg synes, der skulle siges og skrives om emnet. Det har jeg gjort i 20 år uden anden hjælp end min kone, computerbogsforfatteren, Britt Malka. Det har kostet os meget arbejde og mange penge og tid, fordi vi ikke var lønnet af staten, eller universiteter eller fik hjælp af nogen art (ej heller fra de eksisterende foreninger), så det blev vores tid, penge og arbejde, som blev givet væk, og nu er det altså på tide, at vi tænker mere på os selv og andre ting. Vi har givet det, vi kunne give, så må folk tage det eller lade være.

Cyril Malkas sidste interview om hans afsked kan læses på hans hjemmeside om sekter: www.sekter.org.

Cyril Malka