Pressenævnet og Herbalife: Ingen kritik af Danmarks Radio

(25/04-2001) – Der blev i udsendelsen bragt et billede fra firmaet Herbalifes salgsmateriale, hvor klagerne optræder. Klagerne anførte, at Danmarks Radio havde anklaget dem for at være med i en illegal hjemmeside, og at det billede, der blev vist i indslaget slet ikke havde nogen sammenhæng med det, som programmet handlede om.


Endvidere havde de ikke givet tilladelse til, at billedet kunne anvendes i programmet. Nævnet fandt, at Danmarks Radio ved omtalen af Herbalife og forhandlernes hjemmeside ikke har tilsidesat god presseskik i forhold til klagerne.

Nævnet fandt endvidere, at klagerne idet de optræder i firmaets salgsmateriale også må påregne, at billedet af dem kan blive vist offentligt – også i forbindelse med en kritisk omtale af firmaets salgsmetoder i en tv-udsendelse.

Pressenævnet fandt heller ikke her, at god presseskik var tilsidesat og der var således ikke grundlag for at udtale kritik af tv-stationen.

Kendelsen kan læses i sin fulde ordlyd her(Pressenævnet)

Cyril Malka