• Home
  • Andre

Det franske parlament forbereder sig til at stemme en anti-sekt lov

(29/05-2001) – PARIS – Det franske parlamentet forbereder sig til i morgen, onsdag den 30. maj 2001, at stemme for den endelige udgave af loven imod sekternes udvikling. Denne lov vil tilladeretsvæsenet at opløse en sekt, som er dømt af domstolene for visse forbrydelser.


Opløsning ville kunne ske for de sekter, der er dømt for krænkelse af menneskets integritet, kvaksalveri, ulovlig salg af medicin eller falsk reklame eller bedrageri.

Den nye lov er en direkte trussel imod sekter som Scientologi, som i forvejen har flere domme.

Der er enighed om lovforslaget både hos venstre- som højrefløjen. Den blev forberedt af en højreorienteret senator (Nicolas About, RI-droite libérale) og et venstreorienteret parlamentsmedlem(Catherine Picard, PS). Under den sidste gennemgang af loven i senatet har enkelte senatorer fra modsat sig teksten (DanielHoeffel, senator fra RPR Michel Caldaguès og senator MDC Jean-Yves), men samtlige partier stemte for.

Den anden del af teksten er et “anti-guru” våben. Der er nu blevet skabt en ny forseelse, som hedder “misbrug af uvidenhed eller af svaghed”. Denne vil straffe handlingen af at føre sårbare mennesker (mindreårige, handikappede, fysisk eller psykiske afhængige personer) til “en handling eller afholdelse fra handling, som er alvorligt skadeligt for det”. Dette vil kunne straffes med op til 3 års fængsel og 381.122 Euro i bøde (ca. 3 mio. Kr).

Anti-guru loven erstatter “psykisk-manipulations-lovforslaget”, som parlamentet oprindeligt ønskede. Senatet har fjernet nogle dele fra teksten ogændret navnet, især pga. ramaskriget fra de store religioner og enkelte jurister.

Dagen før den sidste afstemning erkender de katolske og protestante ansvarlige, at lovteksten er kraftig forbedret, men de er stadig urolige.

Cardinal Louis-Marie Billé og formanden for Frankrigs protestantiske federation, Pastor Jean-Arnold de Clermont, har sendt et fællesbrev til statsministeren, Lionel Jospin, for at udtrykke deres afstandstagen. “Loven kunne i det lange løb krænke de grundlæggende rettigheder” advarede de to religiøse ansvarlige. (Cyril Malka)

Cyril Malka