Den administrative højesteret i Frankrig – Skattefrit for Jehovas Vidner

(17/12-1999) – Nancy (Frankrig)- Den administrative appelret i Nancy har i torsdags undersøgt økonomiministeriets anklage imod den administrative ret, som giver Jehovas Vidner skattefrihed mht. ejendomsret for deres rigssale.


Den administrative appelret har undersøgt 27 sager imod domme, som blev afsagt til fordel for Jehovas Vidner i kommunerne Doubs og Bas-Rhin.

Disse domme fritog Jehovas Vidner for ejendomskat for enhver ejendom, som blev brugt af religiøse årsager, fortalte advokaten for de lokale Jehovas Vidne menigheder i Frankrig, Hr. Alain Garay.

“Det handler om at finde ud af, om Jehovas Vidner kan benytte sig af den skattemæssige lettelse, som tillades enhver tro”, fortalte han, og han præciserede, at for at kunne nyde den skattemæssige fordel skal sammenslutningen have som mål at udøve en tro, udelukkende at udøve den aktivitet og ikke at forstyrre den offentlige orden.

økonomiministeriet påstår i sin anklage, at Jehovas Vidner forstyrrer den offentlige orden ved at nægte at modtage blodtransfusionen.

Retten afgjorde, at intet i sammenslutningen refererede til den læresætning og konkluderede derfor, at økonomiministerens anke blev forkastet. (AFP)

Den administrative appelret i Lyon og Marseilles har allerede udtalt sig imod økonomiministeriets ønske. Afgørelsen vil være offentligt nedfældet den 20. januar.

Cyril Malka