Pædofil-offer udstødt

(01/07-2003) – Sverige – Anders var Jehovas Vidne. Han blev sexuelt misbrugt som barn.

På trods af, at han omtalte det, skete der intet.

Anders medvirkede derfor i et program, Uppdrag granskning.


I dag blev Anders derfor udstødt af sekten. Dette foregik ikke på sædvanlig vis ved at han blev tilkaldt til møde i det dømmende udvalg (en panel på tre ældste, som skal afgøre hvorvidt man skal udstødes eller ej). I stedet for mødt man blot op på hans arbejdsplads og meddelte ham, at han var udstødt.Afgørelsen blev foretaget af – Ingemar Bergman fra Vänersborg samt Jan Skoglund og Lars Nilsson, begge fra Stenungsund.

Sekten mener, at det, at Anders fortalte om det, han havde været udsat for som barn ødelagde Jehovas Vidners image. Man optog hans adværd som om han afskar sig fra bevægelsen og skal derfor betragtes som frafalden (en som udstødte sig selv)(Cyril Malka)

Cyril Malka