Gratis litteratur giver godt

(17/09-2001) – Bladet Vagttårnet, som udgives af selskabet af samme navn (The Watchtower Bible & Tract Society of New York) udgives nu i 23 millioner eksemplarer hver 14. dag.


Med en arbejdsstyrke på 3.415 ansatte, som for det meste arbejder for kost, logi, æren og lommepenge, placerer dette Watch Tower som et af de mest effektive firmaer i verden.

I løbet af det sidste år er udgivelsen steget 7,5%, hvilket gør, at Watch Tower har haft en indtægt på 951 millioner dollars (næsten 8 milliarder danske kroner) alene på bladet “Vagttårnet”, oplyser det amerikanske blad Newsday.

Det er vigtigt at huske, at ud over “Vagttårnet” udgiver the Watch Tower også bladet Vågn Op!, som ligeledes udgives hver 14. dag. Bladene, som gives væk på gader, stræder og ved forkyndelse betales af medlemmerne. Derudover udgives der et stort antal bøger, som medlemmerne forventes at købe, at læse og at studere. (Cyril Malka)

Hvis du vil læse mere om salgsmetoderne, kan du læse vores artikel: De menige og de styrende

Cyril Malka