Fortiden skal forsvinde

Dygtiggjort til al god Gerning - (c) 1946 - 1948(04/07-2002) Jehovas Vidners øverste organ, Vagttårnsselskabet, beder nu sine medlemmer om at komme med deres gamle bøger for at “lukke huller i biblioteket”.


Sekten udgiver bladet Vågn Op! og bladet Vagttårnet. Hvert blad udkommer hver 14. dag, og medlemmerne forventes at læse bladene og at studere Vagttårnets artikler.

Ligeledes udgives der jævnligt bøger, som sektens medlemmer studerer. En del eksmedlemmer har beholdt deres bøger, som nu ofte bruges til at argumentere imod Vagttårnsselskabet.

I et forsøg på at undgå det beder man medlemmerne om at tilbagelevere gammel litteratur. Ligeledes bliver en del dansk materiale nu trykt i Tyskland, da man derved undgår forpligtelsen til at udlevere deriblandt sektens interne blad, Rigets Tjeneste, til det Kongelige Bibliotek, hvorfra dette kan læses af alle. (Cyril Malka)

Cyril Malka