Religion ikke afgørende i forældre-tvist om barn

(26/09-2001) I en tvist om at få forældremyndigheden over et barn har Højesteret fastslået, at en kvindes religiøse baggrund som Jehovas Vidne ikke bør være afgørende for sagen. Kvinden har i Højesteret fået forældremyndigheden over parrets seksårige datter, efter at østre Landsret ellers havde givet myndigheden til faderen. Tre ud af fem dommere stemte for, at kvinden fik forældremyndigheden.


“Vi finder, at der ikke skal lægges vægt på, at en af forældrene er medlem af Jehovas Vidner, og på de trossætninger og holdninger, Jehovas Vidner i almindelighed prædiker og står for, men på, hvordan den pågældende af forældrene i forhold til barnet praktiserer disse trossætninger og holdninger, og hvordan de håndterer de problemer, der kan opstå for barnet, bl.a. som følge af, at de har hver sin tro.”

Flertallet på de tre dommere fastslår i præmisserne, at kvinden kan få forældremyndigheden, fordi hun blandt andet har accepteret, at pigen må få lov til at fejrer jul og fødselsdag og i øvrigt må deltage på lige fod med andre børn i aktiviteter, som Jehovas Vidner normalt ikke deltager i.

Et mindretal på to andre højesteretsdommere ville imidlertid give forældremyndigheden til faderen, fordi en børnesagkyndig har erklæret, at religionsopdragelsen i Jehovas Vidner griber meget ind i dagligheden, og fordi datteren allerede opfatter møderne som noget “kontroversielt”.

østre Landsret havde givet forældremyndigheden til faderen, fordi retten mente, at faderen ville “kunne sikre den bedste samlede forældrekontakt”, mens retten i Hillerød havde givet moderen myndigheden. /ritzau/

Hvad med barnet i alt dette? kunne man fristes til at spørge. Vil du læse mere om Jehovas Vidners børneopdragelse, kan du læse bl.a. vores tekst: Skolen og hjemmet – Verden og Gud

Cyril Malka