Mormoner skal betale ejendomskat

(08/02-2004) – Den administrative domstol i Maine-et-Loire (Frankrig) har lige forkastet Jesu Krist Kirke af Sidste Dages Helliges (mormoner forespørgsel om at blive fritaget for ejendomskat for deres lokaler i byen Angers.

Ifølge fransk lovgivning om adskillelse af stat og kirke må trossamfund fritages for forskellige skatter, deriblandt ejendomskatten for de bygninger i hvilke gudstjenester udføres.


Men domstolen mente ikke, at mormonerne kunne få skattefritagelse med begrundelsen: “Om end det accepteres, at pågældende lokaler bruges til udførelse af gudstjenester, er disse reserverede til bevægelsens medlemmer. Bygningens indgang er ikke offentlig og beskyttet af sikkerhedslås. Derfor kan lokalerne ikke betragtes som offentligt tilgængelige for dyrkelsen af en tro og blive fritaget for ejendomskatten.”

Dette er et nyt tiltag og fortolkning af lovgivningen, idet man oprindeligt tolkede en “privat” religiøs handling som en handling, der foregik i familiens skød, tolker man nu “privat religiøs handling” som ceremonier, som foregår på offentlige steder, men hvor tilgangen ikke er offentlig. (Cyril Malka)

Cyril Malka