Loven ikke ens for alle

(18/06-2002) Washington, D.C. (USA): Jehovas Vidner har ret til at gå fra dør til dør Ifølge en højesteretsdom, der faldt i går, den 17. juni, har Jehovas Vidner ret til – uden yderligere bemyndigelse – at gå fra dør til dør for at forkynde deres budskab. Staten underkendte herved en lille by i Ohio, som krævede, at alle, der ville gå fra dør til dør, skulle have byens godkendelse til det.


Ingen var nogen sinde blevet nægtet denne godkendelse, men Jehovas Vidner nægtede at ansøge om den og anklagede i stedet byen for krænkelse af religionsfriheden og ytringsfriheden.

Dette gav pote og gjorde, at fra nu af må Jehovas Vidner gå fra dør til dør uden at skulle bede om tilladelse… Som alle andre. (Britt Malka)

Cyril Malka