Scientologi appellerer igen…

(11/12-2003) – Torsdag den 4. december indgav Scientologi om eftermiddagen en appel over dommen fra Appelretten i Haag i sagen imod Karin Spaink, www.xs4all.nl og flere internetudbydere.


Scientologi anklager i denne sag udgiveren Karin Spaink for at bryde copyrightlovgivningen, fordi hun opsatte dokumenter om sektens doktriner på sin webside. Hendes mål med at lægge disse dokumenter op på var at starte en social diskussion om sektens natur. Den 4. september afviste Appelretten i Haag alle sektens påstande. I henhold til retten var Karin Spainks ret til ytringsfrihed ved at udstille Scientologis dubiøse doktriner vigtigere end sektens copyright.

Sagen har kørt siden 1995, hvor Karin Spaink første gang lagde dokumenterne – der kom fra en amerikansk retssag – op på sin hjemmeside.

Computerne på XS4ALL’s adresse blev konfiskeret. Karin Spaink, XS4ALL og tyve andre udbydere med abonnenter, der også havde lagt Scientologi-dokumenter op på deres hjemmesider, blev indkaldt til fogedforbudsretssag. Dommeren afviste sektens krav. Herefter har det være en meget langtrukken retssag, hvor Appelretten i Haag nu altså har talt i september.

I appelindkaldelsen, der kan hentes på hollandsk i PDF-format på cassatiedagvaarding.pdf modsætter sekten sig, at Appelretten udtaler, at “Scientologi ikke tøver med at overskride demokratiske værdier.” Sekten har fortsat den overbevisning, at internetudbydere skulle være direkte ansvarlige for ethvert brud på copyright foretaget af deres abonnenter. Sagen er principiel, ikke alene for hvor vidt ytringsfriheden rækker på internet, men også for en afgørelse af spørgsmålet om internetudbydere er ansvarlige for deres abonnenters handlinger. Dommen fra Højesteretten forventes afsagt tidligst om 18 måneder. Karin Spaink og XS4ALL er fortrøstningsfulde med hensyn til sagens resultat.

For yderligere information og tidligere pressemeddelelser og rettens domme i sagen henvises til: scientology3.html

For yderligere dokumentation samt en statusrapport fra Karin Spaink henvises til: fishman (Henrik Blunck)

Cyril Malka