Scientologis advokat i schweizisk parlament

(10/11-2003) – Fra den 1. januar 2004 vil den schweiziske kanton “Jura” (ved Basel) få som parlamentsrepræsentant en advokat, som har udmærket sig ved at forsvare Scientologi.


Grupper gør indsigelser mod det, da selv om det kan forstås, at en advokat forsvarer en forbryder ved at finde ud af årsagerne til vedkommendes handlinger eller skyld, mener man, at der er en vis fare i at have en advokat, der forsvarer Scientologi som parlamentsformand:

– årsagen er, at for at forsvare Scientologi skal en advokat holde fast på, at sektens pseudo-terapi, Dianetik, ikke er farligt for helbredet. Man skal ligeledes forsvare, at sektens interne lovgivning og regler er kompatible med vores love, hvilket de ikke er, fortæller Jean-Luc Barbier, formand for en forening til hælp for eks-scientologer i Schweiz.

– Vi mener ikke, at man på den ene side kan forsvare antisociale og samfundsnedbrydende metoder og på den anden side være politiker, som beholder sin handlingsfrihed. Vil sådan en politiker for eksempel gå med til at vedtage en lov, der vil forbyde Scientologi i at uddele deres “Oxford test” uden for vores skoler og på vores gader? Spørger Jean-Luc Barbier.

Jean-Luc Barbier har dannet en forening, som forlanger, at den nyvalgte politiker skal sige op. (Cyril Malka)

Cyril Malka