Scientologi nærmer sig opløsning i Frankrig

(02/07-2003) Paris – Scientologi er sagsøgt som juridisk person ifølge den franske “mafiaparagraf” (bedrageri i organiseret bande).

Først i går er det blevet oplyst, at to repræsentanter for sekten blev underkastet en dommerundersøgelse af dommeren Colette Bismuth-Sauron den 30. maj og den 12. juni.


Dette skyldtes en klage fra en kunde, som blev indfanget på klassisk vis i maj 1998 og som, i løbet af få måneder, havde fået brugt 140.000 F (ca.160.000 kr) til diverse bøger, kurser og vitaminer.

Sagsøgeren blev nødt til at optage et lån for at betale dette. Det lykkedes hende dog at få tilbagebetalt småt 107.000 F (ca. 120.000 kr.).

Bedrageri i organiseret bande (mafiaparagraffen kan give en fængselsstraf på syv år samt 750.000 euro i bøde (ca. 5,6 mio. kr.). Da de to sagsøgte er sagsøgte som juridiske personer, og ikke som fysiske personer, kan en dom føre til opløsning af sekten.

– Hr. Morice (sagsøgers advokat) har blot forsøgt at tilintetgøre Scientologi de sidste fem år erklærede Agnès Bron, Scientologis franske pressechef. (Cyril Malka)

Cyril Malka