Scientologi klager over Jyllands-Posten

(30/05-2003) – Ifølge Scientologi var Jyllands-Posten for ensidig, da den præsenterede offentligheden for retssagen, som 3 kvinder, som har følt sig misbrugt af sekten, har anlagt. Ligeledes mente Scientologi, at de 3 kvinder og deres bisidder, som dog ikke deltog i artiklen, ligeledes fik for meget indflydelse på artiklen.


Pressenævnet afgjorde, at det var korrekt, og udtalte kritik over for Jyllands-Posten. Dog mente pressenævnet ikke, at noget tydede på, at de 3 kvinder eller Cyril Malka fik indflydelse på artiklen.

Pressenævnets meddelelse siger blandt andet, at:

Pressenævnet fandt, at bladet i artiklen ikke havde bragt en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes synspunkter i sagen. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at bladet havde undladt at bringe klagers synspunkter i forhold til det oplyste om klagers tidligere forsøg på at få stoppet retssagen og i forhold til det af sagsøgerne oplyste om, hvorledes de af klager blev presset til at stifte gæld for at kunne deltage i klagers kurser. Bladet havde herved handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik.

Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at bladet skulle have udvist eftergivenhed over for sagsøgernes eller deres bisidders ønske om at få indflydelse på artiklen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 37/2003.(Cyril Malka)

Cyril Malka