Scientologi benytter sig af religiøs status i udlandet

(29/04-2003) – I retsmødet den 25/04 slog Scientologis advokat, Carsten Brink, på, at sekten har status som religion i flere lande, og derfor ikke bør retsforfølges. Tre kvinder har anlagt sag imod Scientologi og kræver deres indbetaling til uvirksomme kurser refunderet.


I sin timelange enetale slog Carsten Brink på, at eftersom Scientologi er anerkendt som religion i mange lande, burde de ikke kunne retsforfølges for deres religiøse virke, ej heller i Danmark. Medlemmerne vidste, hvad de gik ind til, når de meldte sig.

De tre sagsøgeres advokat fremhævede en paragraf, der sagde, at selv om man er en religion, kan man ikke dække alle sine aktiviteter ind under dette. Ifølge ham er der derfor intet til hinder for, at retssagen imod Scientologi skal finde sted.

Scientologi har siden sagens start for flere år siden søgt at hindre, at det nogen sinde blev til en retssag. De har anmodet om flere retsmøder, hvori de har henvist til, at man burde spare skatteydernes penge til bl.a. en psykologisk bisidder, retssagen m.m. Dette har forhalet og fordyret retssagen.

Dommeren skal nu tage stilling til, om denne sag skal afvises, og hun vil fremkomme med sin afgørelse den 14/05-2003. (Britt Malka)

Cyril Malka