Rapport om Scientologis pressionsmidler udgives

(18/04-2003) – På næste fredag, den 25. april 2003, starter sagen, som Ditte Hjort, Inge Thomsen og åse Kroghsdam har indledt for at få tilbagebetalt deres udgifter til Scientologis uvirksomme kurser.


Scientologi har forsøgt at forhindre, at psykoanalytiker Cyril Malka skulle deltage i sagen, hvilken ikke lykkedes. Den 25. april vil Scientologis advokat, Carsten Brink, møde de tre damers advokat, Carlo Siebert, i en retssag om, hvorfor sektens kurser ikke virker, og om Scientologi udøvede pres og manipulering over for de tre kvinder.

Anklagen om manipulering og pres støttes af en rapport på 60 sider, der er udarbejdet af Cyril Malka.

Denne sag samt rapporten bliver udgivet i næste nummer af bladet et-sect-era, der udkommer mandag den 21. april 2003, og som derfor vil udkomme som et særnummer på over 80 sider. Abonnenter vil ikke behøve at betale merpris for dette eksemplar af bladet. (Cyril Malka)

Cyril Malka