Scientologi er ingen religion

(22/12-2001) Scientologi er ingen religion, lød dommen fra Den kantonske domstol i Lausanne (Schweiz). Domstolen forkastede en klage, der var indbragt af sekten imod 3 byrådsmedlemmer for “religiøs diskrimination”.


Klagen blev indbragt, efter at byrådet nægtede Scientologi retten til at klistre plakater op i byen (se nyheden Dom til fordel for byen Lausanne, som begrænser Scientologis propaganda). Ligeledes var sekten blevet nægtet tilladelse til at leje sig ind i et lokale, der tilhørte byen.

Domstolen fandt, at det ikke var tilstrækkeligt at kalde sig “kirke” eller “religion” for at være det eller for at nyde beskyttelse imod religiøs diskrimination.

“I Scientologi er der ingen forhold imellem mennesket og Gud eller mennesket og et overordnet, helligt princip”. De præstationer, som Scientologi tilbyder, har “intet religiøst over sig”, mener dommerne.

Derved stadfæstes den dom, som allerede blev udsagt i Vaud-domstol. (Cyril Malka)

Cyril Malka