ældste truede kvinde til tavshed om seksuelt misbrug

(10/09-2002) Ontario (Canada) – Et tidligere Jehovas Vidne, som har anlagt sag imod den canadiske Vagttårnsorganisation, siger i retten, at de ældste brugte frygten for Harmageddon til at tvinge hende og andre ofre for misbrug til tavshed. “Jeg fik at vide, at hvis Harmageddon kom, og min far gik under på grund af misbruget, så ville jeg sandsynligvis gå ned også.”, siger Victoria Boer, 31, i sit vidnesbyrd i retten. De ældste sagde, at hun skulle bede, forkynde og tilgive sin far for misbruget, men ikke rapportere det til hjælpeorganisationer for børn eller læger. I det hele taget måtte hun ikke gå til myndighederne, fordi dette ville udsætte hele menigheden for Guds vrede.


Vagttårnsselskabet, som er sagsøgt for en erstatning på 700.000 dollars (godt 6 mio. kr.), hævder på sin side, at de aldrig har forhindret kvinden i at gå til myndighederne, men mener ikke, at de skyldte hende nogen form for speciel beskyttelse som angivet i stævningen. De anklager Victoria Boer for at “lade kirken betale for faderens synder”. Faderen er ikke anklaget for misbruget, som fandt sted adskillige gange fra hun var 11 til hun var 15. (Britt Malka)

Cyril Malka