Scientologi: Tid til at sagsøge – Time to win…

(01/10-2001) – For ti år siden skrev journalist Richard Behar en artikel om Scientologi i Time. Artiklen, “Scientology, the Cult of Greed”, som udkom den 6. maj 1991, vakte furore hos sekten. ( Du kan læse artiklen her.)


Sekten havde først forsøgt at forhindre artiklen i at komme ud ved at skræmme journalisten, og da artiklen udkom, sagsøgte Scientologi Time Warner Inc.

I København opkøbte scientologer samtlige Times, som var i handelen, for at forhindre udspredelsen af artiklen.

Ligeledes udsendte Scientologi helsides-annoncer i amerikanske blade, i hvilke de gjorde opmærksom på artikler fra Time, hvori bladet tog fejl. Der udkom en annonce hver dag i en måned, og Scientologi var nødt til at gå helt tilbage til 30’erne, før de fandt de 30 nødvendige artikler.

Ifølge sekten var artiklen udelukkende bygget på interviews af kritikere, og den var forudintaget. Dette var svært at bevise, da pågældende artikel havde fået Gerald Loeb Award for “distinguished business” samt prisen for “Financial Journalism”, the “Worth Bingham Prize” og “the Conscience in Media Awards” fra “the American Society of Journalists and Authors”.

Ikke desto mindre forlangte sekten oprejsning. Blandt andet mente Scientologi, at historien indeholdt flere injurerende elementer.

Dette blev endelig afgjort i går, skriver Associated Press. Scientologi får ikke medhold. Sektens kommentar var, at der ved denne dom bygges et asyl for forudindtagethed i stedet for søgen efter frihed (Cyril Malka).

Dommen, fra the supreme court (www.supremecourtus.gov) kan læses her

Cyril Malka