Zenon Panoussis taber til Scientologi

(09/03-2001) – I sagen Scientogi mod Zenon Panoussis tabte sidstenævnte. Zenon Panoussis var manden, der for nogle år siden blev kendt for at udlevere hele Scientologis OT-program til den svenske Rigsdag, som har på grund af det svenske offentlighedsprincipt har pligt til at lade alle, som ønskede det, læse. Dette skabte en diplomatisk krise, da USA blandede sig i dette.


Zenon Panoussis mener, at offentligheden bør advares mod Scientologi og prøver derfor at offentliggøre forskellige skrifter. Scientologi hævdede på sin side at have copyright på disse religiøse hemmeligheder, og retten har nu givet medhold i dette. Panoussis har dog mulighed for at anke sagen.

Panoussis blev dømt til at betale en bod for brud på copyrights, $2000 (ca. 15.000 kroner), samt $40.000 til Scientologis advokater, plus $150.000 i sagsomkostninger for tidligere episoder af denne sag.

Panoussis mener stadig, at hvis man går ind for en sag, bør man kæmpe for den. http://slashdot.org (Britt Malka)

Cyril Malka