Scientology-fejde breder sig

(16/01-2001) – De har bekæmpet hinanden på tysk grund i årevis, og nu fortsætter de i Danmark.

Ursula Caberta fra den tyske delstat Hamborg har gjort det til en personlig mission at bekæmpe Scientology, og hun er ligeglad med, at bevægelsen kalder hende »den nye Goebbels« og beskylder hende for at gentage fortidige synder som heksejagt og jødeforfølgelse.


Den socialdemokratiske politiker går rask til modangreb ved at kalde Scientology en »totalitær, politisk bevægelse«, der er lige så farlig som nynazistiske grupper – og som driver »hjernevask«.

Det sidste udtalte Ursula Caberta søndag i Jyllands-Posten, da hun rettede en skarp kritik mod Danmark, hvor Scientology har sit europæiske hovedkvarter. Striden handler om, at scientologer fra hele Europa bliver sendt til “rehabilitering” i København, når de har forbrudt sig mod bevægelsens interne regler. Rehabiliteringen indebærer op til flere års hårdt arbejde, intens skoling i Scientologys lære og total isolation fra familier, venner og det omgivende samfund.

Scientology fastholder, at rehabiliteringen er et frivilligt tilbud, men Ursula Caberta sammenligner det med en “totalitær opdragelseslejr” og “hjernevask”. Udtalelserne fik tirsdag Scientology til at melde Ursula Caberta til Københavns Politi for injurier.

»Nu har vi fået nok. Ursula Caberta spreder forhånende og urigtig propaganda for at få danske myndigheder til at gentage de grove tiltag, som er blevet sat i værk mod os i Tyskland,« siger Anette Refstrup, informationschef for Scientology i Danmark.

Mod til intolerance

Ursula Caberta tager politianmeldelsen med sindsro.

»Nogle gange skal man have modet til at være intolerant. Scientology er en organisation, som skader mennesker for livet, og derfor er det min pligt at advare folk,« siger hun.

Scientology udpeger Ursula Caberta som en af de hovedansvarlige for den aggressive politiske stemning, som hersker omkring bevægelsen i Tyskland. Ursula Caberta har siden 1992 ledet et kontor i indenrigsministeriet i delstaten Hamborg med fem ansatte, som udelukkende er beskæftiget med at undersøge Scientology. Andre tyske delstater har fulgt trop med lignende undersøgelsesgrupper. I 1997 besluttede Tysklands efterretningstjeneste at sætte Scientology under overvågning i hele landet, og samtidigt indførte den tyske regering et såkaldt “sekt-filter”, som udelukker Scientology- ledede virksomheder fra at deltage i offentlige udbud. Enkelte delstater er gået endnu længere ved at forbyde offentligt ansatte at være med i Scientology.

»Ursula Cabertas er parat til at sige hvad som helst for at vende folk mod os. Det svarer til den hadpropaganda, som nazisterne førte mod jøderne i 1920’erne og 1930’erne,« siger Gaétane Asselin, PR-chef for Scientology i Europa.

Og Scientology holder sig ikke tilbage i mudderkastningen. Bevægelsen har for nyligt anmeldt Ursula Caberta for bestikkelse, fordi hun angiveligt har taget imod penge fra en amerikansk millionær, som er en kendt modstander af Scientology.

Scientology klager over, at den tyske politik er diskriminerende – og bevægelsen har opbakning fra den amerikanske regering, som har indgivet officielle protester over, at religionsfriheden er truet i Tyskland. Ifølge Scientology er der for øjeblikket kun ét land i verden, hvor myndighederne er værre end de tyske, og det er Frankrig, hvor Nationalforsamlingen er tæt på at vedtage en lov, der kan bruges til at forbyde enkelte “sekter”. Loven er særligt rettet mod Scientology, som siden 1996 har haft et særdeles dårligt omdømme, idet en af bevægelsens ledere blev dømt som medansvarlig for et medlems selvmord.

I Danmark har Scientology søgt om anerkendelse som trossamfund, men bevægelsen bad om at få sagen stillet i bero sidste år efter en kritisk artikelserie i Jyllands-Posten. Derfor ved ingen, hvornår spørgsmålet bliver afgjort.

Klager over danske forhold

I mellemtiden presser Ursula Caberta på for at få danske politikere til at reagere. Hun klager også over, at Scientology får lov til at drive en skole for tyske Scientology-børn i Bjerndrup i Sønderjylland. Den lokale kommune og Sønderjyllands Amt har ikke noget at udsætte på Scientologys friskole, men Ursula Caberta er overbevist om, at de tyske børn lider overlast.

»Børnene bliver ikke forberedt til et frit liv. Skolen fungerer som træningslejr til en tilværelse i Scientology,« siger Ursula Caberta.

Hun er oprørt over, at de danske myndigheder ikke vil igangsætte en nærmere undersøgelse af forholdene i Scientology – men Danmarks nyudnævnte kirkeminister, Johannes Lebech (R), fastholder, at han ikke vil gøre noget. Han understreger, at Danmark og Tyskland har vidt forskellige traditioner.

»Vi har generelt en meget høj tolerancetærskel i Danmark. Jeg vil nødig lyde, som om jeg forsvarer Scientology, og selvfølgelig skal vi forsvare folk mod overgreb, men vi skal også respektere individets frie valg til at slutte sig til en bevægelse som Scientology. Den enkelte har også et selvstændigt ansvar,« siger Johannes Lebech. (Pierre Collignon (Jyllands Posten))

Cyril Malka