Scientologi imod brug af psykolog i retssag

(29/07-2000) – Scientologi vil forhindre, at en uvildig psykolog får lov til at vurdere bevægelsens salgsmetoder i en retssag.

Tre danske kvinder kræver at få erstattet 650.000 kr., som de i løbet af en årrække har indbetalt til Scientologi for bøger og kurser, og deres advokat vil have en psykolog til at udtale sig om, hvorvidt kvinderne blev udsat for gruppepres eller manipulation men det vil Scientologi ikke være med til.


“Scientologi frygter, hvad en uafhængig psykolog kunne finde på at sige om deres metoder,” siger Carlo Siebert, som er advokat for de tre kvinder.

Han mener, at Dansk Psykologforening skal udpege en psykolog som syn- og skønsmand, når sagen starter i oktober, men Scientologi afviser forslaget som “overflødig bevisførelse”.

“Det er ikke en psykologisk opgave at vurdere denne sag. Det er en juridisk opgave,” siger Scientologis advokat, Hans Boserup.

Scientologi-advokaten har kæret en beslutning fra Københavns Byret, hvor der er lagt op til, at sagsøgerne kan få beskikket psykologbistand i sagen. Scientologi frygter, at den beskikkede psykolog vil være fordumsfuld og tage part i sagen.

Modparten står dog fast på, at psykologbistanden er helt legitim. “Det svarer til, at man skulle stille spørgsmål til Retslægerådet. Så kan man ofte få beskikket en lægelig ekspert, som hjælper med at udforme spørgsmålene.

Vores chancer i sagen afhænger i høj grad af den vurdering, vi får fra en psykolog. Det er svært at bevise, hvilket pres mine klienter har været udsat for,” siger de tre kvinders advokat, Carlo Siebert.

Scientologis advokat mener, at de utilfredse kvinder slet ikke har nogen sag, fordi de taler om, at de var underlagt et generelt pres og kontrol, mens de var medlemmer af bevægelsen.

Da kvinderne forlod Scientologi, fik de et mindre beløb tilbage og skrev under på, at de var tilfredse med forløbet.

“De har indgået nogle aftaler med Scientologi, og hvis de aftaler skal kendes ugyldige, må de kunne forklare præcist hvorfor. Hvis nogle forældre klager til en spejderorganisation over, at der er pillet ved deres lille drengs tissemand, vil man også forlange at vide, hvornår og hvordan det er sket, og hvem der har gjort det,” siger Hans Boserup. (Pierre Collignon – Jyllands-Posten , 1 . sektion side 4)

Cyril Malka