Far til død Jehovas Vidne-pige vil sagsøge Jehovas Vidner

(08/09-2002) Edmonton (Canada) – En far, og nu udstødt medlem af Jehovas Vidner, vil sagsøge vidnerne for at have ødelagt hans familie og være skyld i hans datters død. Datteren havde leukemi og kunne formentligt være blevet reddet, hvis hun havde modtaget blodtransfusioner.


Da datteren fik konstateret sygdommen, fortalte lægerne også, at den eneste mulige redning for pigen, var at modtage enten transfusion af blod eller knoglemarv. Der var der tilgengæld overordenlig stor sandsynlighed for at kurere sygdommen. Familiens naturlige reaktion var at takke nej på grund af deres religion.

I første omgang overtog staten derfor forældremyndigheden over pigen og tvang hende til behandling. Faderen gik hjem og læste i Bibelen og fandt ikke noget belæg for det, som Jehovas Vidner eller prædiker, at Gud har budt os at sige nej til blodtransfusion. Han ønskede, at hans datter på dengang 16 år skulle forblive i live. Reaktionen kom omgående. Som gode Jehovas Vidner tog familien afstand fra ham, han blev ekskluderet, og hans kone har ansøgt om skilsmisse.

Efter en del retssager fik datteren lov til at fravælge blod. Det var ellers blevet anført af modparten, at hun som opdraget i sekten ikke havde sin fri vilje, men blot fulgte det, som hun var blevet indlært. Hendes mor og søstre var enige i, at det var bedre, at hun døde frem for at modtage blod.

Faderen har ikke set sin datter siden juli måned, og han kunne end ikke få lov at være sammen med hende, da hun var døende. Dagen efter pigens død indkaldte han til pressekonference og anklagede Jehovas Vidner for at være skyld i både datterens død samt splittelsen af familien. Han sagde, at han agtede at sagsøge sekten. (Britt Malka)

Cyril Malka