Scientologi forsøger at stoppe DR

(24/06-1999) – Scientology i Danmark kræver foged-forbud mod, at DR genudsender visse af de optagelser, som blev vist under temalørdagen om Scientology på DR2, fordi de er “freds- og æreskrenkende”.


Temalordagen havde i gennemsnit 150.000 seere aftenen igennem og er dermed den næstmest sete temalørdag i DR2’s levetid. Efter planen skal den genudsendes i sin helhed lørdag eftermiddag på DR, men det søger Scientology nu at forhindre ved et fogedforbud. Sagen vil blive afgjort al fogedretten i Gladsaxe i morgen (den 25. juni 1999).

Stridens æble er en optagelse af en rekonstruktion af en “auditering” af et barn. I den såkaldte fogedforbudsrekvisition hævder Scientology, at rekon-struktionen ikke er autentisk, og at “den bragte fremstilling er som at fremstille den kristne dåb som et forsøg på at drukne barnet.” Eftersom det var rekonstruktionen, som den efterfølgende debat i tv-studiet forholdt sig til, kræver Scientology også fogedforbud mod, at denne debat udsendes eller videresælges.

Under debatten lovede Anne Baastrup (SF), medlem af Folketingets socialudvalg, at hun ville tage initiativ til at få undersøgt, om myndighederne bør og kan gribe ind over for de vilkår, børn af scientologer udsættes for i Danmark.

Scientology i Danmark, som er europæisk hovedsæde, er i rampelyset, fordi sekten har ansøgt om at blive anerkendt som trossamfund, hvilket vil indebære økonomiske fordele. Det er langtfra første gang, at Scientology har krævet fogedforbud mod en tv-udsendelse.

Tilrettelægger af temalordagen, Lisbeth Lyngse, oplyser, at hun havde store problemer med at finde programmer, DR kunne købe, fordi der typisk verserede retssager, og programmerne derfor ikke måtte sæl-ges, førend sagerne var afsluttede. (Aktuelt)

Cyril Malka