Sverige

(19/10-1997) – Efter pres fra USA har den svenske regering indvilliget i at fjerne de dokumenter fra Scientologi, som folketinget var kommet i besiddelse af. Og iht. Svensk lov bliver ethvert dokument, som folketinget er i besiddelse af, offentligt. Fra amerikansk side er copyright-loven angivet som årsag. Det svenske justitsministerium blev nødt til at bøje sig for at “beskytte de internationale kontakter”. Det svenske folketing bliver dog ved med at lade ethvert skrift forblive offentligt. Alle dokumenterne findes nu på InterNet. (Washington Post)

Cyril Malka