260.000 $ var ikke nok for sekten Philadelphia Church of God

(22/04-2004) – I 1993 havde Stanley Fuller første gang lavet et testamente, der fordelte sin formue med 80 % til sine børn, og 20 % til sekten Philadelphia Church of God.


I 1995 solgte Fuller en større ejendom i nærheden af Vanderhoof. Da Shane Fuller, en af Stanley Fullers sønner, ville flytte med til sin fars nye by, New Hazelton, bad han i 1995 sin far om et midlertidigt lån på 140.000 $.

Dette fik Stanley Fuller til at give alle tre børn 200.000 $ hver som forskud på arven, samtidig med at sekten ved denne lejlighed fik 260.000 $ som “tiende” i forbindelse med hushandelen, som havde givet et kontant overskud efter skat på knap 1.8 mio $.

Efter et møde i sekten i efteråret 1996 ønskede Stanley Fuller at ændre sin formue fra bundne konti til kontante indlån som følge af sektens dommedagsdoktrin om et “redningssted i slutningen af endetiden”, hvorved Stanley Fuller ønskede at kunne disponere over sin formue med under to ugers varsel. Rosemary, der siden 1995 havde fungeret som værge, var naturligvis bekymret for Stanley Fullers mentale tilstand og frarådede denne omlægning af porteføljen. Senere i 1996 begyndte Stanley Fuller at antyde, at Rosemary havde stjålet af formuen, hvorefter han fandt ud af, at det påståede beløb fortsat var der, hvor han selv havde “gemt” pengene.

I november 1996 anmodede Rosemarys mand om et lån på 55.000 $ til en rente, der var højere end bankrenten, men lavere end udlånsrenten.

Stanley Fuller afviste ansøgningen og gik i stedet den 24. marts 1997 til et advokatkontor for at få ændret sit testamente. Denne advokat, Ongman, mente at Stanley Fuller var kompetent til at ændre sit testamente, men anmodede – for en sikkerheds skyld – om en lægelig vurdering til at understøtte denne ændring. Den 7. april 1997 blev testamentet ændret. Nu blev Gerald Flurry indsat som ny værge — dybt inhabil, idet han som værge normalt skal varetage sin klients interesser, og samtidig er leder for sekten, der har en økonomisk interesse i sagen.

I september 1998 foretog Dr. Schokking en lægeundersøgelse, der påviste, at Stanley Fuller led af en atypisk form for Alzheimers.

Stanley Fuller blev herefter indlagt på Prince George Regional Hospital, hvor en neurolog, en psykolog og en psykiater bekræftede Dr. Schokkings vurdering af Stanley Fuller som værende “paranoid og lidende af vrangforestilinger som følge af Alzheimers sygdommen”. Den 8. oktober 1998 blev han umyndiggjort, og han døde den 13. juli 2000.

I den oprindelige appel på børnenes vegne blev det vurderet, at Fullers testamente fra 1997 var farvet af sygdommen og de vrangforestillinger, Stanley Fuller på dette tidspunkt begyndte at have om sine børns motiver, og det blev anbefalet, at testamentet fra 1993 blev genindsat som gældende.

Sekten risikerede nu at gå glip af en anseelig sum penge og anlagde derfor ny appelsag. Det er nu et dommerpanel på tre, der i dom af 20. april 2004 i staten British Columbia har taget børnenes parti. Man har nu taget hensyn til at Alzheimers ofte først kan diagnosticeres et sted mellem 3 til 5 år efter, at sygdommen er begyndt at påvirke kroppen.

Dommen kan læses i yderligere detaljer på www.courts.gov.bc.ca (Henrik Blunck)

Cyril Malka