Armstrong-sekt splittet efter Garner Ted Armstrongs død

(25/02-2004)”The Churches of God, Worldwide” er navnet på endnu en udbrydergruppe fra Armstrong-sekten (www.cogw.org.Denne gang direkte foranlediget af Garner Ted Armstrongs død.


årsagen til splittelsen skal ses i uenighed om, hvem der var berettiget til at styre sekten, Intercontinental Church of God, da GTA’s søn overtog ledelsen efter dødsfaldet 15. september 2003.

Sektens oprindelige reglement kræver, at vedkommende skulle have været døbt medlem af sekten i mindst 10 år.

Ifølge Ambassador Watch er der tale om 10 præster, der er gået ombord i den nye gruppe, der nu styres af George Trent.(Henrik Blunck)

Cyril Malka