Copyright på Guds værk

(11/04-2003) I Worldwide News, avisen fra Worldwide Church of God, bekendtgjorde sektens juridiske rådgiver, Ralph K Helge, at man var nået frem til et gensidigt forlig imellem Worldwide Church of God og Philadelphia Church of God.


Forliget gik ud på, at Philadelphia Church of God fremkom med et tilbud om 3 millioner dollars for at have kopiere “Tidernes Mysterium” og 18 andre værker skrevet af Herbert W. Armstrong, sektens nu afdøde grundlægger – som man kan læse mere om i etsectera 2. årgang nr. 8.

En af betænkelighederne, der fik Worldwide Church of God til at acceptere et forlig, var den udbredte distribution af de samme værker på internettet fra adskillige kilder, hvilket gjorde det vanskeligere og dyrere for Worldwide Church of God at skulle forsvare denne copyright over for lige præcis Philadelphia Church of God.

Ligeledes ville det blive svært at forhindre distribution af uautoriserede kopier fra disse kilder.

Der forestår kun en åbning af de relevante bankkonti for at sikre denne overførsel. (Henrik Blunck)

Cyril Malka