Par vil ikke blive anklaget for at være skyld i babys død ved fødslen

(16/07-2002) Boston (USA) – I flere måneder blev ægteparret Corneau holdt i forvaring for foragt for retten. Som medlemmer af The Attleboro Cult, også kaldet “The Body”, havde de mistet forældremyndigheden over deres fire børn. Da det blev kendt, at Rebecca Corneau havde været gravid, frygtede myndighederne, at parret havde gemt deres barn (Læs: Sekt-ægtepar nægtet løsladelse – 04/ 03-2002).


Ved tilsynekomsten af et memo, der blev frigivet fra anklagerens kontor i mandags, afgjorde en stor-jury, at parret ikke vil blive anklaget for babyens død. Memoet fortæller, at Rebecca Corneau fik et dødfødt barn i november sidste år. Både ægteparret og andre bevidnede dette, og en mediciner fandt forklaringen plausibel. Da der ikke er beviser til stede for det modsatte, er parret nu blevet sat på fri fod igen.

Deres advokat fortæller til AP, at “det var tragisk, at deres baby var dødfødt, og det er en stor uretfærdighed, at de blev fængslet i månedsvis, fordi man ikke troede på dem.”

I sidste måned blev et andet medlem af sekten, Jacques Robidoux, idømt livsvarigt fængsel for at have sultet sin knap et-årige søn ihjel. (Britt Malka)

Cyril Malka