Sognepræst i katolsk-sekterisk menighed idømt 4 års fængsel

Fader Cottard er idømt 4 års fængsel(08-07-2002) Poitiers (Frankrig) – I fredags faldt appelrettens dom over pastor Cottard.


Fire års fængsel, hvoraf 18 måneders lukket fængsel. Hermed stadfæstedes en tidligere dom over præsten, der i sommeren 1998 var skyld i fire børns og en ung mands død.

Den 57-årige præst var leder af en fundamentalistisk katolsk menighed i Bretagne i Frankrig. Menigheden var af den overbevisning, at deres spejdere skulle have en streng opdragelse og skulle lære at klare sig også under barske vilkår. Den 22. juli 1998 sendte pastor Cottard derfor et lille åbent sejlskib ud på havet, trods en stormvarsel. I båden var der plads til seks personer, og besætningen bestod af seks børn i alderen 12-13 år samt deres yudnævnte leder, der var 16 år.

Tre af de mindste samt den 16-årige dreng druknede, da båden kæntrede i det hårde vejr. Desuden druknede en 31-årig mand, der prøvede at hjælpe børnene. Båden var ventet i havn om eftermiddagen, men præsten slog først alarm kl. 22:00.

Efter tragedien var forældrene rystede over, at deres sognepræst var nødt til at sidde indespærret. En af fædrene udtalte til pressen: “At nægte os tilstedeværelsen af vores pastor er et tab, der om muligt er endnu mere smertefuldt end tabet af vores børn.”

Kun moderen til den 31-årige anlagde sag imod præsten.

Spejderbevægelsen af ikke godkendt af de franske myndigheder.

Pastor Cottard var tidligere blevet idømt fire års fængsel, men pga. en ny lov om ikke forsætligt begåede forbrydelser blev sagen taget op igen. Se et-sect-era nummer 8 samt nyheden: Fader Cottard i retten for tredje gang”. (Britt Malka)

Cyril Malka