Sadistisk sektleder idømt syv års fængsel

(28/06-2002) Uffe Hove fortrak ifølge vidner ikke en mine, da han fik dommen oplæst. Lederen og grundlæggeren af Emenkaya Ordenen blev dømt for vold af særlig farlig karakter, for at have efterladt sit offer, Ellen Johanne Tandrup, uden at yde hjælp, for besiddelse af børneporno og for samleje med mindreårig, der var i hans varetægt.


Sektmedlemmer på vej ud af retten. For neden, ellen Johanne Tandrup (tv) og Uffe Hove (th)Anklageren havde ønsket Uffe Hove sat i forvaring på ubestemt tid med begrundelse i en mental-erklæring, der fortalte om Hoves narcissiske personlighed, hans sadistiske tilbøjeligheder og hans manglende indlevelsesevne i andres smerte. En cocktail, der er farlig, når den er kombineret med en karismatisk udstråling. Hvis forvaring ikke kunne opnås, krævede anklageren Uffe Hove fængslet i syv år, hvilket blev den dom, Uffe Hove modtog i går.

Hans samlever var sigtet for meddelagtighed og fik to års fængsel. Ti ud af 24 stemmer fra nævninge og juridiske dommere krævede dog en længere fængselsstraf end den af anklageren foreslåede.

Uffe Hove og hans samlever, Trine Olesen, blev fængslet i slutningen af oktober måned sidste år, efter at Ellen Johanne Tandrup blev fundet død i sin seng. I første omgang hævdede parret, at de intet kendte til sagen, men at deres bofælle var kommet forslået hjem sent om natten og var gået i seng efter at have nægtet at modtage hjælp. Igennem undersøgelserne kom det dog frem, at Ellen Johanne var blevet bundet af Trine Olesen og slået og torteret af Uffe Hove.

Ellen Johanne Tandrup var kommet i kontakt med Uffe Hove i hans rolle som terapeut. Dette var også tilfældet for et ægtepar, der flyttede ind i bofællesskabet med deres to børn. Faderen og det ene barn forlod senere dette fællesskab, mens moderen og datteren blev boende. Datteren steg i hierarkiet og fik lov at bo sammen med Uffe Hove og hans samlever på første sal. Her blev den 16-årige pige udnyttet seksuelt. I dag er pigen tvangsfjernet, men de to pædagoger, der har opsynet med pigen, tillader ifølge hendes far pigen i at have lange, daglige telefonsamtaler med Uffe Hove.

Med en almindelig dom på syv år er Uffe Hove formentligt på fri fod igen om knap fire år. Han har allerede siddet i varetægtsfængsel i otte måneder, og med god opførsel er der mulighed for prøveløsladelse efter udståelse af to tredjedele af straffen.

Det vækker bekymring i anti-sektkredse, at Uffe Hove er blevet straffet efter straffelovens paragraffer, og at man ikke har taget hensyn til rapporten over hans mentale tilstand. Enkelte mener, at Hove har evnet at snyde retten og dermed skaffet sig en dom, der ikke er årdere, end hvis der havde været tale om en alvorlig trafikulykke. (Britt Malka)

Cyril Malka