Grundlægger af Opus Dei bliver til Helgen

(02/01-2002) Josemaria Escriva de Balaguer y Albas er et skridt fra at blive Helgen. Det eneste, der mangler, er pavens imprimatur, og man regner med at denne godkendelse bliver afgivet i løbet af i år.


Josemaria Escriva de Balaguer er især kendt for at have grundlagt Opus Dei (Guds værk), som er en institution bestående af en religiøs og en sekular organisation. Derudover er Opus Dei også et hemmeligt broderskab.

Strukturen i Opus Dei er meget hierarkisk og elitær. Kvinder kan være med, men skal ikke regne med at kunne få lov til at få nogen form for ansvar. Medlemmerne, om end disse hører under den katolske Kirke, er underkastet bevægelsen, som svarer direkte til Paven i Rom.

Sandsynligvis pga. dets forbindelser til mange grene af beslutningstagerne i samfundet, og fordi Opus Dei altid har været velset af Pave Johannes Paul II især pga. dets meget traditionelle syn på Kirken, er bevægelsen aldrig officielt blevet erklæret som sekt, selv om den har stort set samtlige elementer. (Cyril Malka)

Cyril Malka